Tri thức thay đổi thế giới - Knowledge changes the world

Văn hóa xã hội

VĂN HÓA KHẢO CỔ HUYỆN CẦN GIỜ
-20%
 • Giá bìa: 70,000 VNĐ
 • Giá bán: 56,000 VNĐ
 •  VĂN HÓA KHẢO CỔ HUYỆN CẦN GIỜ
 • TS. Nguyễn Thị Hậu
 • Liên hệ
 • ...Cuốn sách Văn hóa khảo cổ huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh là kết quả của đề tài nghiên cứu “Điều tra khảo sát khảo cổ học phục vụ nhu cầu quy hoạch, xây dựng và phát...

 • Xem tiếp ...
HẠ TẦNG ĐÔ THỊ SÀI GÒN BUỔI ĐẦU
-20%
 • Giá bìa: 70,000 VNĐ
 • Giá bán: 56,000 VNĐ
 •  HẠ TẦNG ĐÔ THỊ SÀI GÒN BUỔI ĐẦU
 • Trần Hữu Quang
 •  Mua ngay
 • Đây là một quyển sách cung cấp nhiều tư liệu lịch sử lý thú về mặt cơ sở hạ tầng đô thị của thành phố Sài Gòn thuở xưa, bổ ích và cần thiết cho giới kinh doanh du lịch ở TP.HCM. Sau đây l&a...

 • Xem tiếp ...
LỊCH SỬ TRUNG QUỐC
-30%
 • Giá bìa: 62,000 VNĐ
 • Giá bán: 43,400 VNĐ
 •  LỊCH SỬ TRUNG QUỐC
 • Tào Đại Vi-Tôn Yến Kinh
 •  Mua ngay
 • Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

 • Xem tiếp ...
NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC
-30%
 • Giá bìa: 62,000 VNĐ
 • Giá bán: 43,400 VNĐ
 •  NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC
 • Trương Thanh Mẫn
 •  Mua ngay
 • Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

 • Xem tiếp ...
DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TRUNG QUỐC
-40%
 • Giá bìa: 62,000 VNĐ
 • Giá bán: 37,200 VNĐ
 •  DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TRUNG QUỐC
 • Trịnh Tây
 • Liên hệ
 • Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

 • Xem tiếp ...
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ GIÁO DỤC TRUNG QUỐC
-30%
 • Giá bìa: 62,000 VNĐ
 • Giá bán: 43,400 VNĐ
QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC
-30%
 • Giá bìa: 62,000 VNĐ
 • Giá bán: 43,400 VNĐ
 •  QUỐC PHÒNG TRUNG QUỐC
 • Bành Quang Khiêm-Triệu Tri Ấn-La Vĩnh
 •  Mua ngay
 • Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

 • Xem tiếp ...
PHÁP LUẬT TRUNG QUỐC
-30%
 • Giá bìa: 62,000 VNĐ
 • Giá bán: 43,400 VNĐ
 •  PHÁP LUẬT TRUNG QUỐC
 • Phiên Quốc Bình-Mã Lợi Dân
 •  Mua ngay
 • Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

 • Xem tiếp ...
KINH TẾ TRUNG QUỐC
-30%
 • Giá bìa: 62,000 VNĐ
 • Giá bán: 43,400 VNĐ
 •  KINH TẾ TRUNG QUỐC
 • Doãn Trung Khanh
 •  Mua ngay
 • Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

 • Xem tiếp ...
NHÂN HỌC TẢN MẶC
-40%
 • Giá bìa: 80,000 VNĐ
 • Giá bán: 48,000 VNĐ
 •  NHÂN HỌC TẢN MẶC
 • Cừu Bái Nhiên
 •  Mua ngay
 • Nho giáo là một hiện tượng văn hóa quốc tế xuất phát từ Trung Hoa, có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở đất nước ta, có những đóng góp to lớn cho lịch sử dân tộc về nhiều mặt, đặc biệt là mặt văn hóa, trong đó chủ yếu...

 • Xem tiếp ...
MÔI TRƯỜNG TRUNG QUỐC
-30%
 • Giá bìa: 62,000 VNĐ
 • Giá bán: 43,400 VNĐ
 •  MÔI TRƯỜNG TRUNG QUỐC
 • Lưu Quân Hội-Vương Giai
 •  Mua ngay
 • Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

 • Xem tiếp ...
XÃ HỘI TRUNG QUỐC
-30%
 • Giá bìa: 62,000 VNĐ
 • Giá bán: 43,400 VNĐ
 •  XÃ HỘI TRUNG QUỐC
 • Đường Quân-Trương Dực-Vương Xuân Quang-Phùng Lăng
 •  Mua ngay
 • Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

 • Xem tiếp ...
ĐỊA LÝ TRUNG QUỐC
-40%
 • Giá bìa: 62,000 VNĐ
 • Giá bán: 37,200 VNĐ
 •  ĐỊA LÝ TRUNG QUỐC
 • Trịnh Bình
 • Liên hệ
 • Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

 • Xem tiếp ...
VĂN HÓA TRUNG QUỐC
-20%
 • Giá bìa: 62,000 VNĐ
 • Giá bán: 49,600 VNĐ
 •  VĂN HÓA TRUNG QUỐC
 • Sử Trọng Văn-Trần Kiều Sinh
 • Liên hệ
 • Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

 • Xem tiếp ...
CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ TRUNG QUỐC
-40%
 • Giá bìa: 62,000 VNĐ
 • Giá bán: 37,200 VNĐ
 •  CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ TRUNG QUỐC
 • Doãn Trung Khanh
 •  Mua ngay
 • Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về Trung Quốc đương đại sau....

 • Xem tiếp ...
THUẾ 2012
-20%
 • Giá bìa: 295,000 VNĐ
 • Giá bán: 236,000 VNĐ
ĐI VÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
-20%
 • Giá bìa: 85,000 VNĐ
 • Giá bán: 68,000 VNĐ
 •  ĐI VÀO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 • GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn
 • Liên hệ
 • Ở kỷ nguyên tin học này, một em học sinh phổ thông ở nước ta cũng có thể nói được rằng khoa học là nền tảng của sự phát triển xã hội và nghiên cứu khoa học, do vậy, là hoạt động vô cùng quan trọng. Nhưng, thế n...

 • Xem tiếp ...
LỊCH SỬ QUAN HỆ VIỆT NAM - SINGAPORE (1965 - 2005)
-20%
 • Giá bìa: 90,000 VNĐ
 • Giá bán: 72,000 VNĐ
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NHÌN TỪ GÓC ĐỘ HỘI NHẬP
-40%
 • Giá bìa: 80,000 VNĐ
 • Giá bán: 48,000 VNĐ
MARIE CURIE - MỘT ĐỜI HI SINH CHO KHOA HỌC
-40%
 • Giá bìa: 50,000 VNĐ
 • Giá bán: 30,000 VNĐ
 •  MARIE CURIE - MỘT ĐỜI HI SINH CHO KHOA HỌC
 • Nguyễn Thế Tài
 • Liên hệ
 • Tập biên khảo này được Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cho ra đời vào một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt: năm 2011 vừa được tổ chức văn hóa quốc tế UNESCO tuyên xưng là Năm Quốc tế của Hóa học với chủ đề:...

 • Xem tiếp ...
NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 1
62 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM
SĐT: (028) 38 256 713 - 38 256 804 - 38 296 764
NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 2
86-88 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TPHCM
SĐT: (028) 39 433 868
ĐƯỜNG SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Gian hàng M01, đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1, TPHCM