close

Phát Triển Giao Tiếp Cử Chỉ - Cho Trẻ Có Rối Loạn Phổ Tự Kỷ - Tài Liệu Dành Cho Phụ Huynh Và Nhà Chuyên Môn

Phát Triển Giao Tiếp Cử Chỉ - Cho Trẻ Có Rối Loạn Phổ Tự Kỷ - Tài Liệu Dành Cho Phụ Huynh Và Nhà Chuyên Môn

Giá bìa: 145,000đ 116,000đ

Tác giả: BS. Phan Thiệu Xuân Giang, Ths. Nguyễn Thị Thu

Khổ sách: 13x20 cm

Số trang: 128 trang

Trọng lượng: 150 g

Năm xuất bản: 2022

Đang thêm vào giỏ hàng...