logo
KINH NGỌC - KINH KIM CƯƠNG - QUA SUỐI MÂY HỒNG
 • KINH NGỌC - KINH KIM CƯƠNG - QUA SUỐI MÂY HỒNG

 • Giá bìa: 36,000đ 21,600đ
 • Tác giả: Phạm Thiên Thư
 • Dịch giả: Khác
 • Khổ sách: 14.5x20.5 cm
 • Số trang: 88 trang
 • Trọng lượng: 200 g
 • Năm xuất bản: 2012
 • Ebook: 10,000đ
 • Mục lục Trích đoạn
 • Chia sẻ với bạn bè

   Thầy Tuệ Không Phạm Thiên Thư một sinh viên Đại học Vạn Hạnh đã có sáng kiến và can đảm thi hóa Kinh Kim Cương để cúng dường Chánh pháp.


   Tôi nói sáng kiến vì rất ít có Phật tử nếu không phải là chưa có, đã dùng thể thơ mà diễn đạt nghĩa Chân không diệu hữu của Đại thừa.


   Tôi nói can đảm vì chỉ có tuổi trẻ mới can đảm làm những chuyện phi thường và thật là phi thường khi cả gan thi hóa bản kinh “Ưng vô sở chú nhi sanh kỳ tâm”. Thật sự, xưa kia Đức Phật cũng đã dùng thể kệ (gàthà hay sloka) để thuyết pháp độ sanh. Thể kệ tức là thể thơ ngày nay vậy.


   Gọi là để tán thán công đức thi hóa của thầy Tuệ Không, tôi ghi sau đây bài kệ bằng chữ Sanskrit, bản kệ này được dịch ra từ chữ Hán như sau:

Nhược dĩ sắc kiến ngã
Dĩ âm thanh cầu ngã
Thị nhơn hành tà đạo
Bất năng kiến Như Lai
Ye màm rùpena càdràksurye
Màm ghosena cànvaguh
Mithỳaprahàna prasrtà
Na màm draksyati te janà


HT. Thích Minh Châu

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng