close

Binh Pháp Tôn Tử Trong Kinh Doanh - The Art Of War For Small Business

Binh Pháp Tôn Tử Trong Kinh Doanh - The Art Of War For Small Business

Giá bìa: 118,000đ 94,400đ

Tác giả: Becky Sheetz Runkle

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 280 trang

Trọng lượng: 300 g

Năm xuất bản: 2022

Đang thêm vào giỏ hàng...