logo
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 40 NĂM XÂY DỰNG , PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP
 • THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 40 NĂM XÂY DỰNG , PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

 • Giá bìa: 00đ 00đ
 • Tác giả: Thành Ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam
 • Dịch giả: Khác
 • Khổ sách: 21x30 cm
 • Số trang: 948 trang
 • Trọng lượng: 1200 g
 • Năm xuất bản: 2015
 • Ebook: 100,000đ
 • Mục lục Trích đoạn
 • Chia sẻ với bạn bè

 Cách nay 40 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của cả dân tộc, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 - mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc; tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Hòa chung vào công cuộc xây dựng đất nước, từ sau ngày giải phóng đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng phát triển, là một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.

Trong niềm tự hào, vinh dự và trách nhiệm của Thành phố được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thành phố Anh hùng; cùng nhau nhìn lại chặng đường đã đi qua để vững bước vươn tới; đúc kết thực tiễn, làm rõ hơn cơ sở của mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, phát triển Thành phố bằng tinh thần khoa học, cách mạng là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết, để tiếp tục tiến lên trong giai đoạn đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với những ý nghĩa nêu trên, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học Thành phố Hồ Chí Minh -
40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập.

Hội thảo đã nhận được 133 bài viết của các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh,  thành, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ, các nhà khoa học, nhà nghiên  cứu, các đồng  chí lãnh đạo các quận huyện,  các sở ngành trực thuộc Thành phố, các nhân sĩ, trí thức… Với tinh thần khoa học, khách quan, trên quan điểm  lịch  sử cụ thể, các tham  luận đã góp phần phân tích, đánh giá, luận giải,
 
bổ sung làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề về những thành tựu và khẳng định những đóng góp của Thành phố Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; đồng thời, đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập để góp phần phát triển Thành phố nhanh, bền vững trong giai đoạn sau.

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và đông đảo bạn đọc học tập, nghiên cứu nguồn tài liệu quý về Thành phố; Ban Tổ chức Hội thảo tập hợp, giới thiệu các tham luận xuất bản thành cuốn sách Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập.

Các tham luận thể hiện tâm huyết, tình cảm và trách nhiệm của từng tác giả về một vấn đề cụ thể trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập của Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm qua; tuy nhiên, do yêu cầu nội dung và khuôn khổ của cuốn sách, chúng tôi chọn đăng 106 bài tham luận; những tham luận có nội dung chưa tiếp cận đầy đủ với chủ đề Hội thảo, xin được sử dụng vào dịp khác. Mặc dù được chuẩn bị công phu nhưng với một vấn đề quá rộng nên những hạn chế, thiếu sót là không thể tránh khỏi, rất mong nhận được sự thông  cảm của các đồng chí và bạn đọc.

Nhân dịp cuốn sách được ra mắt cùng cán bộ, đảng viên, quý độc giả, trân trọng cám ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh,  thành bạn, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu… có nhiều cố gắng để góp phần hoàn thành cuốn sách Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến cán bộ, đảng viên và bạn đọc.


BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
 

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng