logo
NIỀM TIN VÀ SỨC MẠNH
  • NIỀM TIN VÀ SỨC MẠNH

  • Giá bìa: 80,000đ 64,000đ
  • Tác giả: Hải Ngọc Thái Nhân Hòa
  • Khổ sách: 14,5x20,5 cm
  • Số trang: 298 trang
  • Trọng lượng: 280 g
  • Năm xuất bản: 2015
  • Ebook: 20,000đ
  • Mục lục Trích đoạn
  • Chia sẻ với bạn bè

Niềm tin và sức mạnh là một đề tài lịch sử mang nội dung và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Mở đầu đề tài, tác giả Hải Ngọc Thái Nhân Hòa giới thiệu một số sự kiện tiêu biểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành, Hồ Chí Minh - Chủ tịch đầu tiên Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác Xây dựng Đảng, v.v… Về những thành quả cách mạng lớn lao, nổi bật là sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc đầy vinh quang và thử thách.

Kế đó là những trang tự sự của tác giả nêu lên quá trình tham gia kháng chiến cứu nước trên chiến trường miền Nam, nhất là chiến trường Sài Gòn - Gia Định cho đến Ngày toàn thắng - 30/4/1975. Trong với quá trình đó, tác giả đã có những năm tháng làm công tác Tuyên huấn ở Trung ương Cục miền Nam và Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, thuộc Thành ủy Sài Gòn - Gia Định trong điều kiện khó khăn ác liệt của chiến tranh xâm lược. Theo tác giả, Niềm tin và sức mạnh luôn bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng, thành quả cách mạng và đạo đức Hồ Chí Minh; Góp phần giúp ông làm tốt nhiệm vụ được giao: giáo dục và bồi dưỡng cán bộ, thiết thực phục vụ sự nghiệp kháng chiến cứu nước của nhân dân ta đến ngày thắng lợi hoàn toàn.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách Niềm tin và sức mạnh cùng bạn đọc xa gần.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2015

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng