logo
Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh
  • Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh

  • Giá bìa: 165,000đ
  • Tác giả: Trần Thị Mạo
  • Khổ sách: 15x23 cm
  • Số trang: 476 trang
  • Trọng lượng: 500 g
  • Năm xuất bản: 2019
  • Chia sẻ với bạn bè

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng