logo
HỒ CHÍ MINH CON NGƯỜI CỦA SỰ SỐNG
 • HỒ CHÍ MINH CON NGƯỜI CỦA SỰ SỐNG

 • Giá bìa: 150,000đ 105,000đ
 • Tác giả: GS. TS.Mạch Quang Thắng
 • Dịch giả: Khác
 • Khổ sách: 16x24 cm
 • Số trang: 516 trang
 • Trọng lượng: 640 g
 • Năm xuất bản: 2014
 • Ebook: 50,000đ
 • Mục lục Trích đoạn
 • Chia sẻ với bạn bè

 "Phàm là người nào có đức dày, có tâm lành , có trí sáng, có tầm cao, có tài kinh bang tế thế, có ý chí lớn lao dời non lấp bể thì người đó không thể không có tham vọng. Hồ Chí Minh là một con người như thế. Ông là ngừơi mang đầy tham vọng lớn lao. Tham vọng của ông không phải là nhằm lo lấy cái bản thân ông để được ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi, có vợ con đề huề, có quyền cao chức trọng, v.v... Tham vọng của ông, như ông nói một cách nôm na, đó là "sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta  được hòan toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Trong Tài liệu Tuyệt đối bí mật (Di Chúc), ông còn nêu "điều mong muốn cuối cùng" là "Toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Cả cuộc đời Hồ Chí Minh dấn thân vào cuộc trường chình giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, không phải chỉ trong phạm vi đất nước ông mà còn cho cả toàn nhân lọai cần lao".

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng