logo
DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NGUỒN SÁNG DẪN ĐƯỜNG
 • DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NGUỒN SÁNG DẪN ĐƯỜNG

 • Giá bìa: 300,000đ 240,000đ
 • Tác giả: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
 • Dịch giả: Khác
 • Khổ sách: 16 x 24 cm
 • Số trang: 707 trang
 • Trọng lượng: 900 g
 • Năm xuất bản: 2014
 • Ebook: 90,000đ
 • Mục lục Trích đoạn
 • Chia sẻ với bạn bè

  "Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bốc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh.

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng , rất trung thành với Đảng.

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân".

                                                     Trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

                                 Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2014, tr.39. 

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng