logo
Tổng tập Trần Trọng Đăng Đàn. Nghiên cứu - Lý luận - Phê Bình văn học nghệ thuật văn hóa tư tưởng khoa học xã hội và nhân văn (Tập 4)
  • Tổng tập Trần Trọng Đăng Đàn. Nghiên cứu - Lý luận - Phê Bình văn học nghệ thuật văn hóa tư tưởng khoa học xã hội và nhân văn (Tập 4)

  • Giá bìa: 1,000,000đ 800,000đ
  • Tác giả: Trần Trọng Đăng Đàn
  • Khổ sách: 19x27 cm
  • Số trang: 1190 trang
  • Trọng lượng: 900 g
  • Năm xuất bản: 2016
  • Ebook: 200,000đ
  • Chia sẻ với bạn bè

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng