logo
TỔNG TẬP TRẦN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN. NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĂN HÓA TƯ TƯỞNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (TẬP 3)
  • TỔNG TẬP TRẦN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN. NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĂN HÓA TƯ TƯỞNG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (TẬP 3)

  • Giá bìa: 1,000,000đ 800,000đ
  • Tác giả: Trần Trọng Đăng Đàn
  • Khổ sách: 19x27 cm
  • Số trang: 1206 trang
  • Trọng lượng: 1300 g
  • Năm xuất bản: 2016
  • Ebook: 200,000đ
  • Chia sẻ với bạn bè

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng