logo
Quốc hội Việt Nam - Chuyện về chất vấn và phát ngôn trong Quốc hội - Kỷ niệm 70 năm Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (1946-2016) 40 năm Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (1976-2016)
  • Quốc hội Việt Nam - Chuyện về chất vấn và phát ngôn trong Quốc hội - Kỷ niệm 70 năm Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (1946-2016) 40 năm Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (1976-2016)

  • Giá bìa: 35,000đ 28,000đ
  • Tác giả: Hà Minh Hồng (Chủ biên)
  • Khổ sách: 12x19 cm
  • Số trang: 128 trang
  • Trọng lượng: 0 g
  • Năm xuất bản: 2016
  • Ebook: 15,000đ
  • Chia sẻ với bạn bè

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng