logo
Quốc hội khóa VI (1976) - Chuyện về ngày bầu cử (Tập 4)
  • Quốc hội khóa VI (1976) - Chuyện về ngày bầu cử (Tập 4)

  • Giá bìa: 35,000đ 28,000đ
  • Tác giả: Hà Minh Hồng (Chủ biên)
  • Khổ sách: 12x19 cm
  • Số trang: 118 trang
  • Trọng lượng: 110 g
  • Năm xuất bản: 2016
  • Ebook: 15,000đ
  • Chia sẻ với bạn bè

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 kết thúc thắng lợi ngày 30-4-1975 giải phóng Sài Gòn, giải phóng các tỉnh thành còn lại của Nam Bộ và toàn miền Nam. Từ đây, sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc đã đi đến kết quả trọn vẹn: Bắc Nam sum họp, non sông thu về một mối; công việc còn lại là thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.Cuộc  họp  hiệp  thương  chính  trị  hai miền Nam Bắc diễn ra ở Thành phố Sài Gòn giải phóng từ ngày 15-11 đến ngày 21-11-1975 đã quyết định: tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội chung cả nước làm cơ sở cho việc hoàn tất những nhiệm vụ lịch sử còn lại của quá trình đấu tranh thống nhất đất nước đề ra từ những năm 1954 - 1960.
Thế là gần tròn 1 năm sau ngày giải phóng, ngày 25-4-1976 trên mọi miền Tổ quốc Việt Nam thống nhất, lần thứ hai trong lịch sử dân tộc, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung cả nước đã diễn ra trong niềm vui hân hoan tràn đầy khí thế chiến thắng. Đó vẫn là “kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già trẻ, lớn bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc”(1); đồng thời còn là “ngày hội lớn của toàn dân ta... với tư thế của người làm chủ tập thể, người chiến thắng, những con em của dân tộc Việt Nam anh hùng, đã nô nức đi làm nghĩa vụ công dân của mình, cử những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất”(1). Cuộc bầu cử ngày 25-4-1976 đã đưa đến kết quả ra đời một Quốc hội mới - Quốc hội Khóa VI, mở ra cho đất nước Việt Nam thống nhất một thời kỳ phát triển mới - cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội; từ đây trên toàn non sông gấm vóc chung một màu cờ, một tên gọi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đã 40 năm trôi qua, ngày bầu cử Quốc hội khóa VI (25-4-1976) đã hòa nhập vào trang sử Quốc hội Việt Nam. Những thế hệ người Việt Nam “Lớp cha trước, lớp con sau; Đã thành đồng chí chung câu quân hành”  sau  hành  trình  kháng  chiến  giữ nước, nay tiếp tục hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ mãi mãi không quên những ngày trọng đại, vẫn bồi hồi về thời điểm bỏ thăm một lá phiếu công dân gửi gắm niềm tin vào chế độ cộng hòa trong niềm vui chiến thắng.

 

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng