logo
Quang Châm & Nhu Châm (Nghiệm sinh lâm sàng)
  • Quang Châm & Nhu Châm (Nghiệm sinh lâm sàng)

  • Giá bìa: 65,000đ 52,000đ
  • Tác giả: Lê Hưng VKD - Lê Vương Duy - Lê Lã Vương Linh
  • Khổ sách: 14.5x20.5 cm
  • Số trang: 208 trang
  • Trọng lượng: 240 g
  • Năm xuất bản: 2017
  • Ebook: 20,000đ
  • Chia sẻ với bạn bè

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng