logo
Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam
  • Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam

  • Giá bìa: 95,000đ 76,000đ
  • Tác giả: Mạch Quang Thắng (Chủ biên) - Lê Kim Việt, Đinh Ngọc Giang
  • Khổ sách: 16x24 cm
  • Số trang: 370 trang
  • Trọng lượng: 420 g
  • Năm xuất bản: 2017
  • Ebook: 30,000đ
  • Chia sẻ với bạn bè

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng