close

Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (Commissioned Patterned Porcelains In the Nguyễn Era)

Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (Commissioned Patterned Porcelains In the Nguyễn Era)

Giá bìa: 900,000đ 720,000đ

Tác giả: Trần Đức Anh Sơn

Khổ sách: 25x25 cm

Số trang: 338 trang

Trọng lượng: 1700 g

Năm xuất bản: 2018

Đang thêm vào giỏ hàng...