logo
THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH TRONG HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

 • Giá bìa: 40,000đ 24,000đ
 • Tác giả: Hằng Nga
 • Dịch giả: Khác
 • Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
 • Số trang: 174 trang
 • Trọng lượng: 200 g
 • Năm xuất bản:
 • Ebook: 8,000đ
 • Mục lục Trích đoạn
 • Chia sẻ với bạn bè

Với vai trò tích cực của mình, nhượng quyền thương mại đã và đang được xem là cách thức hiệu quả để các bên mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh bằng cách khai thác các thương hiệu thành công thông qua việc chuyển giao quyền sử dụng các quyền thương mại của bên nhượng quyền đối với bên nhận quyền. Cũng chính vì điều đó mà trong hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể chứa đựng các hạn chế có khả năng tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh. Những hạn chế trong hợp đồng nhượng quyền thương mại trong nhiều trường hợp được giải thích là cần thiết, hợp lý nhằm bảo vệ lợi ích của bên nhượng quyền cũng như đảm bảo danh tiếng của hệ thống nhượng quyền. Tuy nhiên dưới góc độ pháp luật cạnh tranh, các hạn chế ở một mức độ nhất định có thể ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh tự do. Do vậy, cần phải đặt các thỏa thuận của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại trong mối quan hệ với pháp luật cạnh tranh. 

Đó là vấn đề được trình bày trong Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Cuốn sách là những phân tích hết sức kỹ lưỡng về hoạt động nhượng quyền thương mại, các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, vai trò của Luật Thương mại và Luật Cạnh tranh đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Là cuốn cẩm nang vô cùng hữu ích cho các doanh nhân tham gia hoạt động nhượng quyền thương mại.

 

 

Đang thêm vào giỏ hàng...

Giỏ hàng